Περί στηθαίου...

Μονωμένο στηθαίο

Πολλές φορές, στην μόνωση της ταράτσας, επενδύουμε με το ίδιο υλικό και το στηθαίο (τείχος περιμετρικά) για προστασία από διάβρωση που οφείλεται σε καιρικές συνθήκες. Το όφελος που προκύτει από την επιπλέον αυτή εργασία είναι μεγάλο και αξίζει ο πελάτης να συνυπολογήσει ένα επιπλέον κόστος και να το δει σαν μελλοντική επένδυση. Επίσης, το αποτέλεσμα μας δίνει μια περισσότερο καλαίσθητη εικόνα του δώματος. Το συνεργείο της εταιρείας μας δίνει ιδιαίτερη μέρυμνα σε σημεία όπως κεραίες, κάγκελα κλπ.