Με θέα την Ακρόπολη...

Μόνωση με θέα την Ακρόπολη
Με χαρά (λόγω της θέας) αναλάβαμε την μόνωση-στεγανοποίηση μιας ταράτσας κοντά στην περιοχή της Ακρόπολης. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στο στηθαίο, όπου υπήρχαν κάγκελα και χειριστήκαμε την περίπτωση αυτή κάνοντας χρήση κατάλληλων μονωτικών υλικών, ώστε να ενισχύσουμε τις ευαίσθητες περιοχές.