Επισκευή μόνωσης

Οι μονώσεις μετά από χρόνια χρήσης, απαιτούν εργασίες επισκευής και συντήρησης ώστε να αποφευχθεί η τυχόν διάτρηση των μονωτικών στρωμάτων που έχει ως αποτέλεσμα την εισχώρηση υγρασίας στο υφιστάμενο κτίριο. Τα συνεργεία της Durostar προσφέρουν υπηρεσίες επισκευής μονώσεων πολυκατοικιών παρέχοντας εγγυημένη εργασία. 

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα από υγρασία, μούχλα κ.λπ. μην διστάσετε να μας καλέσετε και εμείς θα έρθουμε στον χώρο σας δωρεάν για μια επιτόπου εκτίμηση της εκάστοτε κατάστασης, παρέχοντας σας τις προβλεπόμενες λύσεις.

Αναλυτικότερα κατα την επισκευή παλαιάς θερμομόνωσης:

  • Τοποθετούμε ειδικούς ελαστικούς αεραγωγούς για την απομάκρυνση τυχόν υγρασίας
  • Εφαρμόζουμε νέο ασφαλτόπανο για την επικάλυψη της ταράτσας
  • Κάνουμε επάλειψη σε ευπαθή σημεία (υδροροές, ηλιακούς, καλωδιώσεις, κ.α.) με ασφαλτική μαστίχη

Επίσης εφόσον χρειασθεί μπορούμε να εντοπίσουμε πιθανές εστίες υγρασίας με τη πραγματοποίηση θερμογραφικού ελέγχου υγρασίας.