Πλάκα Dow

Dow, ένα όνομα συνώνυμο της μόνωσης...

Όταν ακούμε την λέξη "Dow" συνήθως εννοούμε το προϊόν STYROFOAM™ (μπλε μονωτικό αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης).

Είναι μονωτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται στις θερμομονώσεις ταρατσών, αλλά και στην τοιχοποιία. Ακόμα υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και στις οροφές των πυλωτών. Ταυτόχρονα έχει και ηχομονωτικές ιδιότητες που πολλές φορές επιθυμούμε. Όταν εφαρμόζεται στην ταράτσα, συνδυάζεται πάντα με αφρομπετό το οποίο το "σκεπάζει" δημιουργώντας διπλή "θερμική ασπίδα".

Η τιμή του υλικού αυτού είναι συνώνυμο του κύρους της εταιρείας που το παράγει και αποτελεί την ποιοτική επιλογή. Στην αγορά υπάρχουν και άλλες οικονομικές επιλογές. Η Durostar είναι πάντα δίπλα σας σε κάθε ερώτηση.