Γέμισμα αφρομπετού

Τύποι θερμομονωτικών υλικών

Θερμομονωτικά υλικά. Ποια υλικά και πάχη χρησιμοποιούνται συνήθως για τη θερμομόνωση της ταράτσας;

Θερμομόνωση δώματος εξωτερικά

Θερμομόνωση δώματος εξωτερικά

Η θερμομόνωση του εξωτερικού τοίχου ενός κτιρίου είναι αναγκαία και ιδιαιτέρως σημαντική για την δημιουργία ενός άνετου και ενεργειακά αποδοτικού οικιακού περιβάλλοντος μέσα στο εκάστοτε κτίριο.

Μόνωση με στηθαίο

Στηθαίο περιμετρικά του δώματος

Πολλές οικίες από κατασκευής τους δεν διαθέτουν το απαιτούμενο υψόμετρο από την βάση του δώματος περιμετρικά σε όλο το εμβαδόν της επιφάνειας.

Μόνωση ταράτσας με θέα άλλα κτήρια

Η επένδυση στη μόνωση της ταράτσας σας εξοικονομεί χρήματα τον χειμώνα

Το καλοκαίρι ο καιρός αλλάζει και οι εξωτερικές συνθήκες γίνονται κατάλληλες για διάφορες εργασίες συντήρησης στα σπίτια μας. Ένα από τα πιο σημαντικά και αποδοτικά μέτρα που μπορούμε να λάβουμε είναι η μόνωση της ταράτσας μας. Αυτή η διαδικασία μπορεί να μας βοηθήσει να εξοικονομήσουμε χρήματα και να βελτιώσουμε την άνεση του σπιτιού μας κατά τη διάρκεια των κρύων μηνών.

Μούχλα σε τοίχο

Μούχλα / Υγρασία / Επιπτώσεις

Η μούχλα είναι ένα είδος μύκητα που αναπτύσσεται σε αποικίες συνήθως σε υγρό περιβάλλον και παράγεται από την υγροποίηση και το μεγάλο ποσοστό υγρασίας στο σπίτι μας.

Ελαφρομπετόν

Ελαφρομπετόν

Το ελαφρομπετόν ή αφρομπετόν όπως έχει επικρατήσει στην ορολογία των τεχνικών, είναι το καλύτερο υλικό και αναγνωρισμένο παγκοσμίως με το οποίο μπορούμε να υλοποιήσουμε θερμομόνωση στην επιφάνεια ενός δώματος οικίας, βιομηχανικού χώρου ή να γεμίσουμε μπαλκόνια, εσωτερικούς χώρους κλπ.