Όροι Χρήσης

Οι ιστοσελίδες προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Durostar®.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, αποθήκευση, καταγραφή, αναμετάδοση, έκδοση και διανομή οποιουδήποτε μέρους των σελίδων, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

Το περιεχόμενο και η δομή των ιστοσελίδων της Durostar®, προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα και από άλλους εμπορικούς νόμους.

Η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση, είναι παράνομη και διώκεται ποινικά.

Ο Ιστότοπος αυτός δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα και είναι εναρμονισμένος με τον κανονισμό GDPR.