Θερμογραφικός έλεγχος υγρασίας

Ο θερμογραφικός έλεγχος με θερμοκάμερα αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο για την προσδιορισμό της θερμοκρασίας και των επιπέδων υγρασίας στις επιφάνειες, είτε αυτές είναι εσωτερικές είτε εξωτερικές.

Με τον θερμογραφικό έλεγχο μπορούμε να εντοπίσουμε επιφάνειες που εκπέμπουν θερμότητα, όπως ηλεκτρικές συσκευές, κτίρια και οχήματα, αλλά και επιφάνειες που δεν εκπέμπουν θερμότητα, όπως παράθυρα και τοίχοι. Η θερμοκάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπίσει ζημιές σε κτίρια και άλλες κατασκευές, όπως διαρροές σε σωλήνες και διαρροές στέγης, που μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές ζημιές.


ΘερμοκάμεραΗ θερμοκάμερα είναι ένα σύγχρονο μηχάνημα του οποίου η βασική ιδιότητα είναι να μπορεί να προσδιορίσει την θερμοκρασία αλλά και τα επίπεδα υγρασίας σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, βασίζεται στην ακτινοβολία και την αντιστοιχία της στο υπέρυθρο φάσμα. Αναλόγως με τις θερμοκρασίες που εντοπίζουμε στην εκάστοτε επιφάνεια, έχουμε και διαφορετική απόχρωση χρωματική η οποία καθορίζει σύμφωνα ωστόσο και με την ένταση της, το επίπεδο του προβλήματος ή μη στην κάθε περίπτωση. Έτσι, αποτελεί ίσως τον μοναδικό τρόπο εως τώρα για μία καθαρότερη εικόνα σχετικά με την αιτία του όποιου ζητήματος μας και καλό είναι να έχουμε προβεί στην χρήση της πριν από όποια διεργασία και τεχνική λύση έχουμε κατα νου ή μας έχει προταθεί προς επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Βασικά χαρακτηριστικά της θερμοκάμερας, τα οποία είναι και καθοριστικά ως επι το πλείστον ως προς την ποιότητα, την απόδοση αλλά και την πιστότητα της είναι τα εξής:

  • Το εύρος της θερμοκρασίας, δηλαδή από πόσο υπό του μηδενός μέχρι πόσο άνω του μηδενός μπορεί να ανιχνεύσει και να μεταφράσει χρωματικά (όπως έχει ανωτέρω προαναφερθεί), έχοντας ως ενδεικτικές τιμές το -30℃ ή -20℃ μέχρι περίπου 400℃ όπου φτάνει κυρίως σε μηχανές και συστήματα γενικότερα βιομηχανικού τύπου.
  • Η ακρίβεια της μέτρησης.
  • Η ευαισθησία του αισθητήρα της κάμερας. Η ποιότητα της θερμικής απεικόνισης.

Ο θερμογραφικός έλεγχος αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για την ανίχνευση πιθανών ελλείψεων στη μονωτική ικανότητα των κτιρίων και την προσαρμογή τους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση χρημάτων.