Θερμοπροσόψεις

Η θερμοπρόσοψη αποτελεί μια σύγχρονη λύση που προσφέρει οικονομική μόνωση σε παλαιές κυρίως κατοικίες όπου είναι αδύνατο να μονωθούν με άλλες μεθόδους, λόγω του ότι τα υφιστάμενα κτήρια δεν βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής αλλά έχουν αποπερατωθεί.