Θερμοπροσόψεις

Η θερμοπρόσοψη αποτελεί μια σύγχρονη λύση που προσφέρει οικονομική μόνωση σε παλαιές κυρίως κατοικίες όπου είναι αδύνατο να μονωθούν με άλλες μεθόδους, λόγω του ότι τα υφιστάμενα κτήρια δεν βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής αλλά έχουν αποπερατωθεί.

Η εφαρμογή αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και μια εικοσαετία στην Ευρώπη και Αμερική. Αποτελέι ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου σε ποσοστό εξοικονόμησης έως και 60/%, τα οφέλη είναι μεγάλα στο θέμα ζέστης-κρύου. Το κτήριο αναβαθμίζεται πλέον αποκτώντας παραπάνω αξία και στην μεταβίβαση και στην ενοικίαση, αλλάζοντας ταυτόχρονα και την εξωτερική εικόνα του κτηρίου.