Πράσινες ταράτσες

Οι πράσινες ταράτσες αποτελούν μια σύγχρονη πρακτική για την οικολογική αντιμετώπιση της μόνωσης, αλλά και την εξωτερική εμφάνιση της οικίας σας. Η Durostar αναλάμβάνει την σωστή υγρομόνωση που απαιτείται με διαπιστευμένα μονωτικά υλικά τα οποία είναι ανθεκτικά στην καταπόνση και διάβρωση λόγω των ειδικών συνθηκών που προέρχονται από την πράσινη ταράτσα. 

 

Έχει γράψει ο τύπος...

08/08/2013 - Γεμίζουν τα σχολεία με πράσινες ταράτσες (newsbomb)

--