Ευαίσθητα σημεία στην ταράτσα

Σχεδόν σε κάθε μόνωτική εργασία στην ταράτσα ενός σπιτιού καλούμαστε να αντιμετωπήσουμε διάφορα ευαίσθητα σημεία.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία αυτά και είναι επιτακτικό να γίνει σωστά η εργασία στα σημεία αυτά, αλλιώς η βλάβη που μπορεί να προκαλέσει σε ένα τέτοιο σημείο, μπορεί να είναι μεγάλη. Ως γνωστόν το νερό και η υγρασία προσπαθεί να βρεί διέξοδο, έτσι αυτά τα σημεία αποτελούν πιθανά σημεία όπου μπορεί να έχουμε ρήξη της υγρομόνωσης.
Τέτοια επικίνδυνα σημεία είναι:

Αεραγωγοί

Μόνωση αεραγωγού

Στους αεραγωγούς όπως και στα περισσότερα ευαίσθητα σημεία εφαρμόζουμε περιμετρικά ελαστική μαστίχη αρμών, πολυουρεθανικής βάσης.

Υδροροές

Μόνωση υδροροής

Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στις υδροροές. Τα σημεία αυτά λόγω του ότι βρίσκονται σε χαμηλή κλίση, δέχονται μεγάλο φορτίο νερού κατά την διάρκεια βροχοπτώσεων με αποτέλεσμα ο κίνδυνος να είναι μεγαλύτερος (βέβαια πρέπει από την μεριά του πελάτη να γίνεται φροντίδα ώστε οι υδροροές να μην φράζουν και να καθαρίζονται συχνά, για την μακροβιότητα της μόνωσης).

Αναμονές

Μόνωση αναμονής

Κατα την διάρκεια της εφαρμογής του ασφολτόπανου, φροντίζουμε με επιμέλεια για την σωστή κόληση γύρω από τις μεταλλικές αναμονές.

Μόνωση αναμονής

Έπειτα γίνεται η εφαρμογή ελαστικής μαστίχης.

Γωνίες & σύνορα

Μόνωση γωνιών

Στο σημείο όπου τελειώνει το ασφαλτόπανο, φροντίζουμε ιδιαίτερα για την σωστή κόλληση.

Ηλιακοί θερμοσίφωνες, κεραίες κ.λπ.

Μόνωση ηλιακού θερμοσίφωνα

Οι ηλιακοί θερμοσίφονες και οι κεραίες είναι ένας ύπουλος κίνδυνος. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές φορές τοποθετούνται μετά την ολοκλήρωση της μόνωσης, με αποτέλεσμα οι τεχνικοί που τοποθετούν τα εν λόγω αντικείμενα να διαρρηγνύουν το ασφαλτόπανο και να δημιουργούν σημείο ισροής νερού/υγρασίας. Θα πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις μετά την τοποθέτηση να καλέσουμε κάποιον τεχνικό μόνωσης ώστε να κάνει τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, ώστε να αποφύγουμε ανεπιθύμητη υγρασία/μούχλα στα από κάτω διαμερίσματα.

Η Durostar είναι πάντα στην διάθεσή σας για την ενίσχυση, συντήρηση και επισκευές στην μόνωση της ταράτσας σας.