Γέμισμα αφρομπετού
Γέμισμα αφρομπετού

Τύποι θερμομονωτικών υλικών

Θερμομονωτικά υλικά. Ποια υλικά και πάχη χρησιμοποιούνται συνήθως για τη θερμομόνωση της ταράτσας;

 

Με τον όρο θερμομονωτικά υλικά αναφέρουμε όλα εκείνα τα υλικά τα οποία στην σύστασή τους κατέχουν ιδιότητες απορρόφησης και συγκράτησης κυρίως, της θερμοκρασίας  ψύξης - θέρμανσης, ανάλογα για ποιά χρήση προορίζονται. Για να καταλάβουμε καλύτερα όταν θέλουμε να εγκλοβίσουμε την εσωτερική θερμοκρασία ενός χώρου και να μηδενίσουμε τις απώλειες θερμότητας, χρησιμοποιούμε αντιστοίχως κατάλληλα θερμομονωτικά υλικά που όπως δηλώνει και η ονομασία τους συγκρατούν την θερμοκρασία εντός των, με αποτέλεσμα την τέλεια θωράκιση και εξοικονόμιση κόστους ταυτόχρονα. Με βάση  τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ, διακρίνουμε ποιά θερμομονωτικά υλικά προσφέρουν μεγαλύτερη θερμική προστασία. Όσο μικρότερος είναι ο συντελεστής αυτός (λ) τόσο καλύτερη προστασία έχουμε, όπως επίσης όσο παχύτερο είναι το θερμομονωτικό υλικό είναι προφανές ότι μας προσφέρει την μέγιστη δυνατή ικανότητα θερμικής προστασίας και απόδοσης.

Όσον αφορά την θερμομόνωση δώματος, που είναι και το κύριο ενδιαφέρον μας ώστε να θωρακίσουμε την ταράτσα της οικίας μας και να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες και τις ανεπιθύμητες συνέπειες που προκαλεί η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας, χρησιμοποιούμε συνήθως δύο τύπους θερμομονωτικών πλακών, την εξηλασμένη πολυστερίνη και την γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη. Και οι δύο τύποι είναι αξιόλογοι και έχουν να προσφέρουν την μέγιστη απόδοση ανάλογα πάντα με το πάχος των θερμομονωτικών πλακών που θα επιλέξουμε διότι αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που κάνει την θεμελιώδη διαφορά επί του πρακτέου και μας εξασφαλίζει την καταλληλότητα στην κάθε εφαρμογή με τις ανάλογες απαιτήσεις. Το πάχος ξεκινάει απο τα 3 εκατοστά, έχουμε 5, 6 και 7 εκατοστά που κυκλοφορούν  στο εμπόριο αλλά κατόπιν παραγγελίας μπορούμε να φθάσουμε και σε μεγαλύτερα πάχοι υλικών αναλόγως της μελέτης και των απαιτήσεων της εκάστοτε εργασίας.