Υγρασία μέσα στους τοίχους

Βλάβες μόνωσης μέσα στο σπίτι

Δυστυχώς, βαρύς ο χειμώνας φέτος και ήδη έχουν αρχίσει τα προβλήματα...

Ένα από τα συνηθισμένα θεάματα είναι αυτό της φωτογραφίας. Μετά από έναν έντονο χειμώνα με βροχές, χαμηλές θερμοκρασίας, οι μονώσεις ενδέχεται να υποστούν βλάβες, με αποτέλεσμα να εισχωρήσει υγρασία. Καλό είναι να κάνουμε έναν έλεγχο, σήμερα κιόλας, κυρίως για λιμνάζοντα νερά στην ταράτσα, όπως επίσης για τυχών φθορές στην μόνωση.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση θα προστατέψει την οικοδομή μας από περισσότερη ζημιά που μπορεί να προκληθεί. Για το λόγο αυτό μπορείτε να μας καλέσετε χωρίς κανένα κόστος και υποχρέωση, ώστε να σας κάνουμε μια διάγνωση και να σας προτείνουμε την κατάλληλη "θεραπεία" του προβλήματός σας.

Πολλές φορές όταν ο καιρός δεν επιτρέπει την ολική και σωστή αποκατάσταση, δίνουμε τις "πρώτες βοήθειες" εφαρμόζοντας μια προσωρινή λύση ώστε να εμποδίσουμε την περαιτέρω ζημιά και μόλις ο καιρός φτιάξει κάνουμε ένα ραντεβού για την πλήρη αποκατάσταση της μόνωσής σας.