Μόνωση με στηθαίο

Στηθαίο περιμετρικά του δώματος

Πολλές οικίες από κατασκευής τους δεν διαθέτουν το απαιτούμενο υψόμετρο από την βάση του δώματος περιμετρικά σε όλο το εμβαδόν της επιφάνειας.

Συνήθως βέβαια αυτό το συναντάμε στις αρκετά παλιές κατασκευές, πλέον στις νεόδμητες οικοδομές όλα τα τεχνικά θέματα είναι υπολογίσιμα εξαρχής οπότε και δεν τίθεται θέμα ως πρός το υψόμετρο πλήν εξαιρέσεων. Στις παλαιές κατασκευές λοιπόν όπου επί το πλείστον υπάρχει ζήτηση και ανάγκη θερμομόνωσης του δώματος εκεί προκύπτει και άμεση ανάγκη να χωρέσει τρόπον τινά όλο το πάχος των υλικών που δημιουργεί η θερμομόνωση. Σε αυτήν την περίπτωση υπολογίζουμε το πάχος της θερμομονωτικής πλάκας που έχει επιλέξει ο πελάτης π.χ. 5 cm ή 6 cm κλπ, σύν το πάχος του αφρομπετόν που θα σκεπάσει της θερμομονωτικές πλάκες, το οποίον κατά μέσο όρο είναι 8 έως 10 εκατοστά επιπλέον της θερμομόνωσης. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι περιμετρικά του δώματος αν δεν υπάρχει ένα στηθαίο τουλάχιστον 20 εκατοστά, δεν θα συγκρατηθούν τα θερμομονωτικά υλικά αφού για παράδειγμα έστω ότι χρησιμοποιούμε 5 cm θερμομονωτικές πλάκες σύν ένα μίνιμουμ πάχος αφρομπετόν 8 εκατοστά ανεβαίνουμε στα 13 - 15 εκατοστά πάχος θερμομόνωσης. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση που δεν υπάρχει επάρκεια υψομέτρου περιμετρικά, χτίζουμε με τούβλα όλη την περίμετρο του δώματος και έτσι εγκλοβίζουμε τρόπον τινά την θερμομόνωσή μας με σιγουριά και ασφάλεια ως πρός την κατασκευή και πολύ περισσότερο βέβαια ως πρός την απορροή των υδάτων της βροχής να μην εκτραπούν πέραν του δημιουργηθέντος πλαισίου και υπάρξουν τα άσχημα φαινόμενα όπως όμβρια ύδατα να εισέρχονται κάτω από πόρτες κλιμακοστασίων ή πολύ χειρότερα να γλιστρούν κατά μήκος στις πλάγιες πλευρές μιας οικίας.